Dan gimnastike v športni dvorani Brežice

V okviru projekta Spoznavamo različne športe smo se udeležili gimnastičnih delavnic v športni dvorani Brežice pod vodstvom trenerjev Telovadnega društva Sokol Brežice, ki sta otrokom oddelkov Balončki in Sončki preko igre predstavila prvine gimnastike. Otroci so se zelo zabavali.