Trajnostna mobilnost

            

Osnovni namen projekta Trajnostna mobilnost je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu.

Zakaj v vrtec aktivno – peš, s kolesom, skirojem, avtobusom?

 • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
 • Otroci, ki se gibljejo so bolj uspešni.
 • Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
 • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

 

Igra BELI ZAJČEK

Obdobje izvajanja: teden trajnostne mobilnosti (16.-22. 9. 2019) in ponovitev v spomladanskem obdobju

Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v vrtec za 7 %.

Namen: Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloge otrok (s pomočjo staršev in vzgojiteljev):

 • V vrtec prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
 • Sodelovati pri igri Beli zajček.

Naloge staršev:

 • Izpolnjevanje ankete pred in po izvajanju aktivnosti Beli zajček.
 • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v vrtec in na popoldanske dejavnosti.
 • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v vrtec, opravki na trajnostni način …

 

Prometna varnost in predšolski otroci, (AVP, 2019)

S prometno vzgojo pričnemo že od rojstva otroka dalje ter nadaljujemo do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu.

Ne smemo pozabiti, da otroci:

 •  Nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne
 • Dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo
 • Ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj
 • Ne razlikujejo dobro pojmov npr. levo, desno
 • Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije
 • Njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje)
 • Ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo  kako prečkamo cesto
 • Zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če  oni sami vidijo avto, ki se približuje, vendar to velikokrat ni res.

Izkoristite prosti čas z otrokom in ga dodatno pripravite na samostojno sodelovanje v prometu. Vzemite si čas in mu razložite pravila varnega ravnanja  v prometu, mu jih pokažite v prometu in jih vadite z njim. Vsakič znova ga  pohvalite za previdno in varno ravnanje, ter opozorite ob nepravilnem.

Evropski teden mobilnosti