PODROČJE JEZIKA

– dejavnosti projekta OBJEM (igrice in dejavnosti za razvijanje področja bralne pismenosti)

– knjižni projekt SKRIVNOSTNE TORBICE

– obiski šolske knjižnice in izposoja knjižnega gradiva na dom

– bralne urice in druge knjižne dejavnosti oz. delavnice v šolski knjižnici

– maskota oddelka

– kulturna prireditev DAN DRUŽIN (nastop vseh otrok vseh oddelkov, razstava družinskih izdelkov na temo pravljice iz Skrivnostnih torbic …)

– Cici vesela šola

PODROČJE GIBANJA:

– športni program Mali sonček (pohodi, kolesarjenje/rolanje, elementi gimnastike in atletike, gibanje na snegu, kros …)

– tek na smučeh za otroke najstarejših oddelkov

– plavalna abeceda (prilagajanje na vodo) za otroke najstarejših oddelkov *

– projekt v sodelovanju z Vrtcem Mavrica Brežice in Zavodom za šport Brežice: Spoznavamo različne športe (atletika, gimnastika, nogomet, igre z žogo)*

– tedenske vadbene ure in gibalni kotički

– pohodi z družinami

– bivanje na prostem v raznolikih vremenskih pogojih in na raznovrstnih površinah

– sodelovanje z Atletsko zvezo Slovenije: akcija Množični tek otrok

PODROČJE UMETNOSTI

– lutkovni abonma gledališča Zapik (3 predstave)*

– lutkovne/igrane predstave strokovnih delavcev in otrok

– otroški pevski zbor

– spodbujanje izražanja v 100  jezikih (projekt Reggio Emilia)

PODROČJE DRUŽBE

 dnevi odprtih vrat za družine

– predstavitve poklicev, hobijev družinskih članov v oddelku

– delavnice s starši (gibalna, kuharska, glasbena, knjižna …)

– skupna druženja s starši (kostanjev, zaključni piknik)

– sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami: PGD Globoko, reševalna služba ZD Brežice, Policijska postaja Brežice, Knjižnica Brežice, Posavski muzej Brežice …

– dejavnosti medsebojnega povezovanja in krepitvi občutka pripadnosti (skupna praznovanja rojstnih dni, teden otroka, praznovanje običajev in praznikov, pustovanje …)

– sodelovanje in povezovanje z OŠ Globoko (skupne delavnice, praznovanja, skupno izvajanje dejavnosti/učnih ur  …)

PODROČJE NARAVE

– sodelovanje z ZD Brežice in Centrom za krepitev zdravja (delavnice o higieni, skrbi za zobe in zdravo prehrano, zobozdravstvena preventiva: obisk in delavnica sestre Blanke Romih v vrtcu …)

– projekt Tradicionalni slovenski zajtrk

– projekt Varno s soncem

– 3-dnevno bivanje na kmetiji Zevnik na Čatežu (za otroke najstarejših oddelkov)*

– skrb za okolje v prostorih vrtca in zunanjih prostorih (ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in elektriko …)

* Stroške prevoza/bivanja/tečaja krijejo starši, sklad vrtca ali drugi viri, npr. Zavod Planica