Ravnateljica: Zdenka Bregar Umek 07/45 219 33
Pom. ravnateljice vrtca: Mateja Kalin 07/45 219 41
Poslovna sekretarka: Martina Krištof 07/45 219 30
  Fax: 07/45 219 40
Računovodstvo: Jadranka Oljača 07/45 219 42
Vzgojiteljice: Lea Frank 07/45 219 41
  Mateja Kalin 07/45 219 41
  Nina Krhin 07/45 219 41
  Sergeja Kržan 07/45 219 32
  Alenka Petelinc 07/45 219 30
  Vesna Živič 07/45 219 30
 Pomočniki vzgojiteljic Neva Zelič 07/45 219 30
  Darja Ferlan/Maja Lekše 07/45 219 30
  Suzana Travnikar 07/45 219 30
  Aleksander Novaković 07/45 219 41
  Katarina Slakonja 07/45 219 32
Spremljevalka otroka s SB Barbara Petelinc 07/45 219 41
Knjižnica: Vesna Kodrič 07/45 219 36
Kuhinja: Marija Petan, Aleš Žmavčič, Zvezdana Drugovič 07/45 219 31
Pralnica in čiščenje: Lidija Cizl, Marica Sotošek, Tamara Češljar 07/45 219 35
Hišnik: Ivan Albert 07/45 219 35
Svetovalna služba: Urška Lupšina 07/45 219 39