Zaposleni

V. d. ravnateljice: Zdenka Bregar Umek 07/45 219 33
Pom. ravnateljice vrtca: Mateja Kalin 07/45 219 41
Poslovna sekretarka: Martina Krištof 07/45 219 30
  Fax: 07/45 219 40
Računovodstvo: Jadranka Oljača 07/45 219 42
Vzgojiteljice: Mateja Kalin/Lea Frank 07/45 219 41
  Sergeja Kržan 07/45 219 32
  Alenka Petelinc 07/45 219 30
  Vesna Živič/Lea Frank 07/45 219 30
 Pomočniki vzgojiteljic Lea Frank/Neva Zelič 07/45 219 30
  Darja Ferlan 07/45 219 30
  Suzana Travnikar 07/45 219 30
  Aleksander Novaković 07/45 219 41
  Katarina Slakonja 07/45 219 32
Knjižnica: Vesna Kodrič 07/45 219 36
Kuhinja: Marija Petan, Aleš Žmavčič, Zvezdana Drugovič 07/45 219 31
Pralnica in čiščenje: Lidija Cizl, Marica Sotošek, Tamara Češljar 07/45 219 35
Hišnik: Ivan Albert 07/45 219 35
Svetovalna služba: Danijela Radjen 07/45 219 39