Čutna pot, ki se nahaja na igrišču OŠ Globoko je namenjena neposrednem raziskovanju narave z vsemi čutili. Cilji projekta se povezujejo s cilji eko in zdravega vrtca (več o tem v Publikaciji Čutna pot):

  • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • učinkovita raba naravnih virov,
  • vzgajanje za okoljsko odgovornost
  • promocija zdravega načina življenja in skrb za lastno zdravje in zdravje drugih,
  • skrb za zdravo praznovanje rojstnih dni (voda, naravni sokovi, sadje,..),
  • sodelovanje v akciji  in natečaju Tradicionalni slovenski zajtrk …