DOBRODOŠLI v šol. l. 2019/20

Spoštovane družine!

Vsi skupaj dobrodošli v Vrtcu pri OŠ Globoko v novem šolskem letu 2019/20!

Naj bo začetek naše nove skupne poti strpen, vesel, pogumen, optimističen in zadovoljen.

Strokovni delavci vrtca