DOBRODOŠLI v šol. l. 2020/21

Spoštovane družine!

Vsi skupaj dobrodošli v Vrtcu pri OŠ Globoko v novem šolskem letu 2020/21!

Naj bo začetek naše nove skupne poti prijazen, strpen, vesel, pogumen, optimističen in zadovoljen.

Strokovni delavci vrtca