Zaposleni

 

Ravnateljica: Rozika Vodopivec, prof. 07/45 219 33
Pom. ravnateljice vrtca: Mateja Kalin, dipl. vzg. 07/45 219 41
Poslovna sekretarka: Martina Krištof 07/45 219 30
Fax: 07/45 219 40
Računovodstvo: Jadranka Oljača 07/45 219 42
Vzgojiteljice: Mateja Kalin, dipl. vzg. 07/45 219 41
Sergeja Kržan. dipl. vzg. 07/45 219 32
Lara Nepužlan, dipl. vzg./Alenka Petelinc, dipl. vzg. 07/45 219 30
Vesna Živič, dipl. vzg. 07/45 219 30
 Pomočniki vzgojiteljic Lea Frank 07/45 219 30
Darja Ferlan 07/45 219 30
Suzana Marinček/Simona Bogolin 07/45 219 30
Aleksander Novaković 07/45 219 41
Katarina Slakonja 07/45 219 32
Knjižnica: Vesna Kodrič, prof. 07/45 219 36
Kuhinja: Marija Petan, Aleš Žmavčič, Metka Balas 07/45 219 31
Pralnica in čiščenje: Lidija Cizl, Vesna Germovšek, Marica Sotošek 07/45 219 35
Hišnik: Ivan Albert 07/45 219 35
Svetovalna služba: Danijela Radjen 07/45 219 39