Zaposleni

Ravnateljica: Rozika Vodopivec 07/45 219 33
Pom. ravnateljice vrtca: Mateja Kalin 07/45 219 41
Poslovna sekretarka: Martina Krištof 07/45 219 30
Fax: 07/45 219 40
Računovodstvo: Jadranka Oljača 07/45 219 42
Vzgojiteljice: Mateja Kalin 07/45 219 41
Sergeja Kržan 07/45 219 32
Lea Frank/Alenka Petelinc 07/45 219 30
Vesna Živič 07/45 219 30
 Pomočniki vzgojiteljic Lea Frank 07/45 219 30
Darja Ferlan 07/45 219 30
Suzana Marinček 07/45 219 30
Aleksander Novaković 07/45 219 41
Katarina Slakonja 07/45 219 32
Knjižnica: Vesna Kodrič 07/45 219 36
Kuhinja: Marija Petan, Aleš Žmavčič, Metka Balas 07/45 219 31
Pralnica in čiščenje: Lidija Cizl, Marica Sotošek, Katja Sotošek 07/45 219 35
Hišnik: Ivan Albert 07/45 219 35
Svetovalna služba: Danijela Radjen 07/45 219 39