Portfolio je zbirka gradiv in del posameznika, ki kažejo njegov napredek in dosežke na posameznih področjih, v določenem času.

Portfolio pomaga sistematično spremljati otrokov razvoj, pomaga pri načrtovanju in iskanju strategij za posameznega otroka. Zapisana so konkretna dejstva o otrokovem delu, kvaliteti le-tega, pojavni obliki in interakcijah z odraslimi in otroki. Staršem nudi vir informacij.

V portfolio bodo vključeni: različni izdelki otrok s komentarji otrok in vzgojiteljic, fotografije, opažanja, izjave otrok, individualni pogovori s starši. Zelo pomemben del predstavlja vključevanje družine v oblikovanje portfolia. Portfolio vsakega otroka se razlikuje, ker zraven ključnih ali kriterijskih izdelkov, ki so za vse otroke enaki, zajema tudi izbirne izdelke, ki jih lahko izbira vzgojiteljica, otrok ali starši posameznika.