Projekt OBJEM

 

Projekt OBJEM

plakat projekta OBJEM

DAN OBJEM-a

Vrtec pri OŠ Globoko sodeluje z ZRSŠ v projektu OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) – Bralna pismenost in razvoj slovenščine. V petek, 15. 2. 2019, smo strokovni delavci vrtca pripravili poseben dan, ki smo ga poimenovali Dan OBJEM-a. Dogodek je bil namenjen promociji branja.

Na obisk so prišli starši, babice in dedki, ki so v prostorih šolske telovadnice in knjižnice skupaj z otroki na različne načine spoznavali knjige, reševali različno zahtevne naloge, se gibali in na koncu še zaplesali.

Skupaj smo preživeli čudovit dan, za kar se vsem udeležencem, ki so se odzvali v zares velikem številu, iskreno zahvaljujemo.

 

SODELOVANJE MED ODDELKI 

V šolskem letu 2018/19 smo se v okviru tega projekta otroci in vzgojitelji vseh oddelkov družili med sabo tudi tako, da smo drug za drugega pripravili srečanja na temo izbrane zgodbe ali pravljice. Tako smo se pri Zvezdicah družili ob zgodbi Rdeča žoga, pri Sončkih ob Zlatolaski in treh medvedih in pri Balončkih ob Mojci Pokrajculji.

 

KNJIŽNI PROJEKT “SKRIVNOSTNA TORBICA”

Glavni namen je spodbuditi starše, da berejo s svojim otrokom in s tem vplivati na družinsko branje. Knjižne torbice s knjigami in podpornim gradivom krožijo med vrtcem in domom, otroci ob povratku o njih pripovedujejo ostalim. Ena od nalog v okviru projekta je tudi izdelava enega družinskega izdelka na določeno temo. Družine so letos na temo dogodivščin Mačka Murija pokazale veliko mero domiselnosti in kreativnosti, kar je bilo mogoče videti na razstavi na hodniku pred dvorano KS Globoko, ki smo jo postavili ob dogodku Dan družin.

 

DAN DRUŽIN

V Vrtcu pri OŠ Globoko smo mednarodni dan družine obeležili s tradicionalno prireditvijo Dan družin. Na prireditvi so se predstavili vsi otroci vrtca in letos so obiskovalce skozi gib, besedo, ples in risbo popeljali v svet Mačka Murija.

Na prireditev smo se pripravljali dlje časa, veliko pozornosti smo namenili aktivni vključenosti otrok in upoštevanju njihovih predlogov, idej in izdelkov. Poleg priprave in izvedbe programa so otroci izdelali še sceno, kostume ter pripomočke za nastop in opomnike za obiskovalce.

 

SLIKOVNA PODPORA IN RAZNOVRSTNO GRADIVO

V strokovni literaturi različni raziskovalci porajajočo se pismenost opisujejo kot spretnosti, vedenja in ravnanja, ki so predhodniki branja in pisanja ter so značilni za otroke v zgodnjem otroštvu, ki še ne znajo brati in pisati ter knjige in druge pisne materiale uporabljajo na nekonvencionalen način. Na porajajočo se pismenost vplivajo tudi socialne interakcije med otroki in odraslimi, s simboli bogato okolje ter tista odrasla oseba, ki otroke poučuje (Marjanovič Umek, L., 2010. Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik zgodnje in kasnejše pismenosti. Sodobna pedagogika, 6, str. 30—31).

V okviru priprav na Dan družin so otroci izdelali opomnike za obiskovalce, ki določajo pravila vedenja na prireditvi:

 

Za to, da so si otroci oddelka Sončki lažje zapomnili izštevanko iz slikanice Maček Muri, so v parih slikovno/simbolno prikazali vsebino posameznih verzov in zraven preslikali še črke besedila. Pri tem so se morali dogovarjati, sodelovati in načrtovati, kdo bo kaj, kako in kje upodobil. Izziv so več kot odlično opravili.

 

Slikovno gradivo in simbole uporabljamo tudi, kadar načrtujemo pot. Za zaključni izlet s starši so otroci pripravili zemljevid pohoda z (za njih) najpomembnejšimi orientacijskimi točkami (most, ribnik, gozd, hiše treh otrok iz oddelka, lovski dom …). Pohod je bil uspešno izveden in družine so brez težav sledile zemljevidu ter prispele na cilj.