Otroke neplavalce in polplavalce bomo skozi 5-dnevni tečaj kar najbolje pripravili na gibanje v vodi ter jih seznanili z nekaterimi zakonitostmi vode (prilagajanje na lastnosti vode, potapljanje glave v vodo, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, lebdenje v vodi,  drsenje na vodi) in osnovno plavalno tehniko (žabico). Plavanje po naših učnih metodah temelji na igri in dobrem počutju v in ob vodi.

Stroške vstopnic na kopališče in prevoza krijejo starši, sklad vrtca in Zavod Šport mladih Planica (subvencija 10 urnega plavalnega tečaja za predšolske otroke).

Program je povezan s športnim programom Mali sonček – rumeni.